shim
shim
shim
shim

How do you logon to CTE?
Your User Name is your UPI@abbott. Use the Initial password supplied in the registration email or click on Forgot your password on the sign on screen.


  Netherlands

Help Desk:  XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Netherlands Tools/Resources:
shim


Abbott's verklaring inzake privacy-bescherming Concur Travel and Expense System
Abbott Laboratories en de lokale vestiging van Abbott waarvan uw werknemer of opdrachtnemer bent (“Abbott”) verstrekt deze verklaring over privacy-bescherming (“verklaring”) om aan te geven hoe zij persoonlijk herleidbare gegevens (“Persoonsgegevens”) over u verzamelt, verwerkt en verstrekt in het Concursysteem voor reizen en kosten (het “systeem”).
Verzameling Persoonsgegevens
Het systeem kan bepaalde Persoonsgegevens over u verzamelen, waaronder: Uw naam, functie, contactgegevens op het werk, status van werknemer/opdrachtnemer, landcode, vestiging, divisie, afdeling, winstcentrum, reisverzoeken, routes, kosten en reisgegevens
Verwerking en verstrekking van Persoonsgegevens
Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt met als doel reiskosten te verwerken en de bijbehorende taken op het gebied van boekhouding, compliance en administratie uit te voeren. Abbott Laboratories in de Verenigde Staten ("") en haar bewerkers werken en ondersteunen het systeem op servers in de Verenigde Staten. Abbott VS en haar bewerkers beschermen Persoonsgegevens conform het Amerikaanse Veilige Havenprogramma (Safe Harbor Program). De toegang tot Persoonsgegevens met het bovenstaande doel is voorbehouden aan daartoe bevoegd personeel, waaronder de afdeling Human Resources en andere Abbottleidinggevenden. Indien vereist kan Abbott ook Persoonsgegevens verwerken en vestrekken om de belangen van Abbott en/of haar werknemers te beschermen dan wel op een wijze die anderszins onder de beleidsregels van Abbott of de geldende wet is toegestaan. Indien nodig zal Abbott bepalen of bevestigingen dat zij conform de geldende wet een adequate mate van bescherming biedt bij het verstrekken van Persoonsgegevens. [Dit is een optionele, maar geadviseerde bepaling]
Toegang tot en correctie van Persoonsgegevens
Met uitzondering van enkele gevallen die in de wet zijn vermeld kan u Persoonsgegevens die over u in het systeem worden aangehouden, inzien en indien zij onjuist zijn, corrigeren door contact op te nemen met Abbott op de wijze die aan het einde deze verklaring is vermeld.
Beveiliging en opslag van Persoonsgegevens
Om Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik, ongeoorloofde toegang, wijziging, bekendmaking, vernietiging en alle andere onrechtmatige vormen van bewerking zullen passende administratieve, technische en organisatorische persoonlijke en fysieke maatregelen worden genomen. Persoonsgegevens worden slechts aangehouden zolang dat noodzakelijk is om aan het bovenstaande doel te voldoen of anderszins onder de beleidsregels van de onderneming is toegestaan.
Vragen
Heeft u vragen over deze verklaring of wenst u toegang tot uw Persoonsgegevens, neem dan contact met uw plaatselijke afdeling Human Resources of bel + 1 847 937 5201 en vraag naar Abbott's Legal Regulatory en Compliance Privacy team. Indien u met uw aangelegenheden niet terecht kunt bij de afdeling Human Resources en het Compliance Privacy Team kunt u ook contact opnemen met uw lokale autoriteit voor de bescherming van Persoonsgegevens voor meer informatie.
Copyright (c) 2011 Abbott Laboratories | Internal Use Only