shim
shim
shim
shim

How do you logon to CTE?
Your User Name is your UPI@abbott. Use the Initial password supplied in the registration email or click on Forgot your password on the sign on screen.

  Finland

Help Desk:  XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Finland Tools/Resources:
shim

Corporate Travel and Corporate Expense Disclosure
Abbott tietosuojaseloste Concur Travel and Expense System Concur rejseafregningssystem
Me, Abbott Laboratories ja paikallinen Abbott-konserniin kuuluva työnantaja- tai sopimusosapuoli ("Abbott-yhtiö"), kerromme tässä tietosuojaselosteessa ("Seloste") kuinka keräämme, käsittelemme ja siirrämme yksilöllisesti tunnistettavia tietoja sinusta ("Henkilötiedot") Concur Travel and Expense System –järjestelmässä ("Järjestelmä").
Henkilötietojen kerääminen
Järjestelmä saattaa kerätä tiettyjä Henkilötietoja sinusta sisältäen nimi, asema, yhteystiedot työpaikalle, työsuhde-/toimeksisaaja-status, maakoodi, sijaintipaikka, divisioona, osasto, tulosyksikkö, kustannuspaikka, matkustuspyynnöt, matkasuunnitelmat sekä kulu- ja matkustustiedot.
Henkilötietojen käsittely ja siirto
Henkilötietoja voidaan käyttää matkakuluja käsiteltäessä ja suoritettaessa siihen liittyviä kirjanpidollisia, hallinnollisia sekä sääntöjen noudattamiseen liittyviä toimia. Abbott Laboratories Yhdysvalloissa ("Abbott US") ja sen käsittelijät ylläpitävät Järjestelmää Yhdysvalloissa sijaitsevilla palvelimilla. Abbott US ja sen käsittelijät suojaavat Henkilötiedot Safe Harbor Program –ohjelman mukaisesti. Henkilötietoja saattaa käsitellä myös kolmas taho, Concur. Henkilötietoja käytetään vain yllä kuvailtuihin tarkoituksiin ja niihin on pääsy vain auktorisoiduilla henkilöillä, sisältäen henkilöstöhallinnon ja muut Abbott-yhtiön johtajat. Abbott-yhtiö saattaa myös käsitellä ja siirtää Henkilötietoja, jos se on tarpeen Abbott-yhtiön ja/tai sen työntekijöiden etujen suojelemiseksi tai siten kuin se on muuten sallittua Abbott-yhtiön menettelytapojen tai sovellettavan lain mukaan.
Pääsy Henkilötietoihin ja niiden korjaaminen
Joistakin sovellettavasta laista johtuvin poikkeuksin sinulla on oikeus tarkastaa, ja jos tiedot ovat epätarkkoja korjata, sinua koskevat Henkilötiedot Järjestelmässä ottamalla yhteys Abbott-yhtiöön tämän Selosteen lopussa kuvatulla tavalla
Henkilötietojen tietoturvallisuus ja säilyttäminen
Fornødne organisatoriske, tekniske, personlige og fysiske foranstaltninger bliver benyttet for at sikre Personoplysninger mod tab, tyveri, misbrug, uautoriseret adgang, ændring, videregivelse og ødelæggelse. Personoplysninger opbevares kun så længe det er nødvendigt for at opfylde de ovenstående formål eller som i øvrigt er tilladt af gældende selskabspolitik.
Kysymykset
Jos sinulla on kysyttävää tästä Selosteesta tai haluat pääsyn Henkilötietoihisi, ota ystävällisesti yhteyttä paikalliseen henkilöstöhallintoosi tai soita numeroon +1 847 937 5201 ja tiedustele Abbott Legal Regulatory and Compliance Privacy –ryhmää. Jos et voi kääntyä paikallisen henkilöstöhallinnon ja Abbott Legal Regulatory and Compliance Privacy –ryhmän puoleen, voit myös ottaa yhteyttä paikalliseen tietosuojaviranomaiseen lisätietojen saamiseksi.
Copyright (c) 2011 Abbott Laboratories | Internal Use Only