shim
shim
shim
shim

How do you logon to CTE?
Your User Name is your UPI@abbott. Use the Initial password supplied in the registration email or click on Forgot your password on the sign on screen.

  Denmark

Help Desk:  XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Denmark Tools/Resources:

shim
Corporate Travel and Corporate Expense Disclosure
Abbotts erklæring om personlige data Concur rejseafregningssystem
Abbott Laboratories og din lokale Abbott-afdeling, der beskæftiger eller er ordregiver ("Abbott") afgiver denne erklæring om personlige data ("Erklæring") for at beskrive, hvordan vi indsamler, behandler og videregiver individuelt identificerbare oplysninger om dig ("Personoplysninger") i Concur rejseafregningssystemet ("Systemet").
Indsamling af Personoplysninger
Abbott Laboratories og din lokale Abbott-afdeling, der beskæftiger eller er ordregiver ("Abbott") afgiver denne erklæring om personlige data ("Erklæring") for at beskrive, hvordan vi indsamler, behandler og videregiver individuelt identificerbare oplysninger om dig ("Personoplysninger") i Concur rejseafregningssystemet ("Systemet").
Behandling og videregivelse af Personoplysninger
Personoplysninger kan bruges til at behandle rejseudgifter og foretage dermed forbundet bogholderi, iagttagelse af regler og administrative opgaver. Abbott Laboratories i USA ("Abbott USA") og dets databehandlere driver og understøtter Systemet på servere i USA. Abbott USA og dets databehandlere beskytter Personoplysninger i overensstemmelse med safe harbor-principperne. Med henblik på ovenstående formål tilgås personoplysninger kun af bemyndiget personale, herunder personaleafdelingen og andre ledere i Abbott. Abbott kan også behandle og videregive Personoplysninger, hvor det er påkrævet for at beskytte Abbott og/eller dets ansattes interesser, eller som i øvrigt er tilladt i henhold til Abbots politikker eller gældende ret.
Adgang til og rettelse i Personoplysninger
Med de begrænsede undtagelser som fremgår af gældende ret får du tilladelse til at gennemse, og såfremt de er ukorrekte, rette i de Personoplysninger, som Systemet har om dig ved at kontakte Abbott som anført i slutningen af denne Erklæring.
Datasikkerhed og lagring af Personoplysninger
Fornødne organisatoriske, tekniske, personlige og fysiske foranstaltninger bliver benyttet for at sikre Personoplysninger mod tab, tyveri, misbrug, uautoriseret adgang, ændring, videregivelse og ødelæggelse. Personoplysninger opbevares kun så længe det er nødvendigt for at opfylde de ovenstående formål eller som i øvrigt er tilladt af gældende selskabspolitik.
Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål angående denne Erklæring eller søger adgang til dine Personoplysninger, kontakt da din lokale personaleafdeling eller ring til +1 847 937 5201 og spørg efter Abbott Legal Regulatory and Compliance Privacy team. Hvis du ikke kan henvende dig om dine bekymringer til den lokale personaleafdeling eller den ovenfor anførte amerikanske afdeling, kan du også kontakte de lokale databeskyttelsesmyndigheder for yderligere oplysninger.
Copyright (c) 2011 Abbott Laboratories | Internal Use Only